Tibetan Stone Pendant Necklace

$ 19.95 $ 23.95

This Tibetan stone pendant necklace is a beautiful piece and will take you down the road less traveled.